Swedish ICT

Swedish ICT är en grupp världsledande forskningsinstitut inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), som arbetar för en hållbar tillväxt och digitalisering av industri och samhälle. I nära samverkan med industri, akademi och samhälle förädlas forskningsresultat till innovationer som bidrar till ökad konkurrenskraft, förnyelse av näringsliv och samhälle och en bättre livskvalitet för alla.

Vi erbjuder både unik spetskompetens och gränsöverskridande lösningar baserade på IKT – från sensorer och sensor system, nätverksteknologier, big data analys och molntekniker till visualisering, interaktionsdesign och cirkulära affärsmodeller.

Swedish ICT är en neutral, icke-vinstutdelande organisation ägd av staten. Vi är lokaliserade i 11 städer, från Luleå i norr till Lund i söder, och har ca 450 anställda, framför allt forskare. Swedish ICT är en del av RISE, Research Institutes of Sweden.