Tony McCarrick IT-strateg, Botkyrka kommun

Tony McCarrick är IT-strateg på utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun. Han har ett förflutet som matematiklärare samt som skolledare.

Talar på ...

22 Nov

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld


Strategier för nationella och lokala insatser kl. 10:30 i A4

Paneldeltagare på ...

22 Nov

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld


Nationella initiativ och verktyg kl. 15:30 i A4