Troed Sångberg Futurist

Troed Sångberg är en framtidstänkare som grundar all projektion i nuet. Han har en strikt teknisk bakgrund ifrån 80-talets hemdatorscen, och har arbetat inom mobilbranschen sedan 90-talet. På senare tid har han jobbat med strategi och forskning, med ett specifikt intresse i vad som händer där disruptiv teknologi möter existerande samhällskultur.

Talar på ...

22 Nov

Bitcoin och Blockchain


Expertpanel 2 – Blockchain i framtiden & hur det kommer att förändra samhället kl. 16:15 i C1