Ulrika Facht Forskningsinformatör, NORDICOM

Ulrika Facht arbetar på NORDICOM vid Göteborgs universitet, med uppdraget att dokumentera och sprida information om medieutvecklingen i Sverige. Det innebär bland annat att följa mediernas struktur, villkor, marknad och förändring. En viktig del är intervjuundersökningen Mediebarometern som följer befolkningens användning av medier.

Talar på ...

22 Nov

Svenskarna och internet 2016


Media, medier och internet kl. 15:30 i C3