Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Måndag 19 Nov
Informationssäkerhet för Vision e-hälsa 2025 Arrangör Internetstiftelsen

Regeringens mål om att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter är ambitiöst. Den väcker inte minst frågan om HUR vård- och omsorgssektorn ska lösa utmaningen med att etablera en säker och effektiv digital infrastruktur.

Under årets Internetdagarna anordnar Sambi för första gången ett spår för att diskutera behov av en gemensam ändamålsenlig digital infrastruktur för vård- och omsorgssektorn i Sverige. Aktörer från sektorn kommer under dagen att diskutera frågor som ”hur åtkomst till känslig information ska hanteras? ”, ”vem ska se till att alla berörda parter har ett strukturerat säkerhetsarbete?”

Vi kommer även att diskutera hur infrastrukturen kan utformas, vem som ska ansvara för vad och hur samarbetet kan ske inom sektorn.

Är Sambis federativa infrastruktur och krav på säkerhetsarbete svaret eller krävs andra lösningar? Hur ser vägen framåt ut för en sektor som ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025?

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Ed Cooke

  Ed Cooke är en minnesexpert av rang och grundare till den kritikerrosade och prisvinnande minnesappen Memrise. Med stor entusiasm och humor visar Cooke att minnestekniker är långt ifrån tråkiga, istället uppmuntrar de till lekfullhet, fantasi och kreativitet. Appen Memrise har för närvarande över 25 miljoner användare. Läs mer

 • Catheryn Posey

  Med mycket hjärta och skärpa pratar Cathryn Posey om att skapa en mer inkluderande teknikbransch. Hon är grundare till Tech by Superwomen som jobbar för att förändra kulturen inom teknikvärlden så att den blir lika mångfacetterad som resten av världen. För närvarande är Posey teknisk chef och huvudansvarig för framväxande teknik hos Capital One. Läs mer

Förmiddagsfika

Plats C1 konferenshallen, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Vison och verklighet Läs mer

Vilka är utmaningarna i regeringens vision om att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa 2025? Och hur ska det gå till?

Moderator(er)

 • Eva Sartorius   Federationer Internetstiftelsen i Sverige

  Eva Sartorius är civilekonom med digitalisering som huvudfokus. Hon började på Internetstiftelsen i Sverige 2018 och kommer senast från E-legitimationsnämnden. Hon har tidigare arbetat med Mina meddelanden, bidragit till regeringens e-förvaltningsstrategi och koordinerat projekt inom E-delegationen. Läs mer

Talare

 • Danny Aerts   Vd på IIS

  Danny Aerts är vd för IIS. Han är ursprungligen från Nederländerna och kom till Sverige i mitten av 1990-talet. När Danny Aerts 2006 tog över rodret på IIS lämnade han sin position som vd för internetportalen Spray. Han har tidigare arbetat på flera telekomföretag, som Unisource Mobile, Telia och PTT Telecom. Danny Aerts har examen från Utrechts universitet där han studerade ekonomisk geografi. Läs mer

 • Kristina Fridensköld   Chef för avdelningen Digitalisering, eHälsomyndigheten

  Kristina Fridensköld arbetar som chef för avdelningen Digitalisering på eHälsomyndigheten. Hon leder bland annat arbetet med utveckling, förvaltning och drift av myndighetens e-tjänster. Läs mer

 • Stephen Dorch   Säkerhetsskyddschef, eHälsomyndigheten

  Stephen Dorch arbetar som säkerhetsskyddschef på eHälsomyndighetens stab. Han leder myndighetens övergripande arbete med säkerhet och ansvarar för kravställning och uppföljning av myndighetens verksamhet liksom stöd, utbildning och omvärldsbevakning. Läs mer

 • Johan Wallér   VD Sveriges Apoteksförening

  Johan Wallér är VD för Sveriges Apoteksförening och representerar alla apotek i landet. Läs mer

Lunch

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Max Tegmark

  När Max Tegmark talar om sam- och framtiden är det lätt att tro att han förväxlat verkligheten med någon obskyr science fiction-litteratur. Han är känd för sina kontroversiella teorier om parallella universum och artificiell intelligens. Han är professor i astrofysik och sedan 1990 är han verksam i USA, där han för närvarande arbetar på MIT, Massachusetts Intitute of Technology i Boston. Läs mer

Plats C1 konferenshallen, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Status och utmaningar för sektorns säkerhetsarbete Läs mer

För att en organisation ska bli medlem i Sambi behöver den tillitsgranskas. Sambi har utarbetat ett tillitsramverk som stöd för organisationen. Men vad innebär ett strukturerat säkerhetsarbete och hur omfattande måste det vara för att Sambi ska godkänna en tillitsgranskning? Region Västmanland har sedan en tid ett strukturerat säkerhetsarbete och Sambiombudet Svensk e-identitet har tagit fram mallar som guidar en anslutande organisation genom processen.

Moderator(er)

 • Eva Sartorius   Federationer Internetstiftelsen i Sverige

  Eva Sartorius är civilekonom med digitalisering som huvudfokus. Hon började på Internetstiftelsen i Sverige 2018 och kommer senast från E-legitimationsnämnden. Hon har tidigare arbetat med Mina meddelanden, bidragit till regeringens e-förvaltningsstrategi och koordinerat projekt inom E-delegationen. Läs mer

Talare

 • Staffan Hagnell, IIS

  Staffan Hagnell   Forsknings- och utvecklingschef, IIS

  Staffan Hagnell jobbar med att utveckla nya verksamheter för IIS och ägnar sig för stunden åt att etablera identitets- och behörighetsfederationer. Läs mer

 • Michael Patriksson   Informationssäkerhetssamordnare, Region Västmanland

  Michael arbetar som informationssäkerhetssamordnare i Region Västmanland sedan fem år och är även Dataskyddsombud i regionen. Läs mer

Eftermiddagsfika

Plats C1 konferenshallen, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Hur går vi vidare? Läs mer

I november 2019 måste alla aktörer inom vård och omsorg, som behöver åtkomst till eHälsomyndighetens e-tjänster, bli medlemmar i Sambi. Hur kan man underlätta på bästa sätt? Går det att samverka inom regioner och vilken erfarenhet finns inom sektorn?

Moderator(er)

 • Eva Sartorius   Federationer Internetstiftelsen i Sverige

  Eva Sartorius är civilekonom med digitalisering som huvudfokus. Hon började på Internetstiftelsen i Sverige 2018 och kommer senast från E-legitimationsnämnden. Hon har tidigare arbetat med Mina meddelanden, bidragit till regeringens e-förvaltningsstrategi och koordinerat projekt inom E-delegationen. Läs mer

Talare

 • linn-waller

  Linn Wallér   Funktionsledare GITS, Västra Götaland

  Linn Wallér jobbar med att förvalta och utveckla samverkan i Västra Götaland mellan de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen. För detta ändamål har funktionen GITS etablerats och denna leder hon idag. GITS aktuella fokus rör frågor kopplat till samverkan för att möjliggöra informationsöverföring mellan huvudmännen för den enskilde invånarens bästa. I Västra Götaland finns en gemensam utgivningsorganisation för SITHS etablerad och arbete pågår nu med att se över och anpassa denna utifrån Efos och de nya möjligheter som kommer med det. Här ses även ev möjliga kopplingar till SAMBI över.

  Linn har jobbat med samverkansfrågor i nästan tio års tid med fokus på kommun och landsting. Arbete har skett genom Inera, Göteborgsregionens kommunalförbund och Västkom samt nu inom GITS. Läs mer

Panel

 • Kristina Fridensköld   Chef för avdelningen Digitalisering, eHälsomyndigheten

  Kristina Fridensköld arbetar som chef för avdelningen Digitalisering på eHälsomyndigheten. Hon leder bland annat arbetet med utveckling, förvaltning och drift av myndighetens e-tjänster. Läs mer

 • Stephen Dorch   Säkerhetsskyddschef, eHälsomyndigheten

  Stephen Dorch arbetar som säkerhetsskyddschef på eHälsomyndighetens stab. Han leder myndighetens övergripande arbete med säkerhet och ansvarar för kravställning och uppföljning av myndighetens verksamhet liksom stöd, utbildning och omvärldsbevakning. Läs mer

 • Johan Wallér   VD Sveriges Apoteksförening

  Johan Wallér är VD för Sveriges Apoteksförening och representerar alla apotek i landet. Läs mer

Mingel