Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Tisdag 20 Nov
Skolans digitala utmaning för likvärdig användning Arrangör Internetstiftelsen

Det svenska skolväsendets digitaliseringsstrategi har höga mål. Skolan står nu inför ett stort och viktigt arbete där fortsatt många frågor är obesvarade om hur barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten.

Att digitalisera verksamhetsprocesser i skolan innebär inte bara att digitalt dokumentera en elevs kunskapsutveckling. En skola behöver kunna kommunicera och informera vårdnadshavare och myndigheter på ett säkert sätt. En digital verksamhetsprocess ska även kunna ge stöd åt att dokumentera ärenden som exempelvis rör elevens trygghet, studiero, kränkningar med mera.

Hur ska en ändamålsenlig infrastruktur etableras? Vilka behov och förutsättningar har barn, elever och personal? Vad är ändamålsenliga digitala lärresurser? Och inte minst hur kan digitaliseringen användas för att underlätta personalens arbetssituation?

Välkommen till en dag där vi utifrån ett infrastrukturellt perspektiv diskuterar skolans digitalisering!

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Zeynep Tufekci

  Tekniksociologen Zeynep Tufekci verkar precis där tekniken möter samhället och de aktivister som vill förändra det. Hennes bok Twitter and Tear Gas handlar om hur internet gjorde protesterna under den arabiska våren lättare att organisera men svåra att hålla igång. Hon har flera TED-föredrag i bagaget, en återkommande kolumn i New York Times och är en profilerad kritiker av hur Facebook och Googles plattformar utnyttjades för att välja både Trump och Obama. Läs mer

 • Ben Hammersley

  Ben Hammersley har många strängar på sin lyra och kan titulera sig som skapare av ordet podcast, teknikexpert, författare, programledare, futurist, journalist med mera. Med sitt charmiga och kvicka sätt trollbinder Ben publiken när han pratar om effekterna av den digitala tidsåldern vi lever i och maktskiftet det inneburit. Läs mer

Förmiddagsfika

Plats C2 konferenshallen, vån 2  Permalänk

Vision för skolans digitalisering Läs mer

Regeringens vision för att digitalisera skolväsendet ska omsättas i handling. Skolverket och SKL har tydliga uppdrag, men hur ska det omsättas praktiskt i verksamheten och vad säger forskningen?

Moderator(er)

 • Marie Spetz

  Marie Spetz   Pedagogisk utvecklingskonsult/projektledare

  Marie Spetz har arbetat med Skolutvecklingsfrågor med inriktning på digitalisering i 20 år. Hon arbetar idag som projektledare på Digitaliseringsnoden i Helsingborgs stad och driver eget företag vid sidan om. Läs mer

Talare

 • Peyman Vahedi   Rektor, Ådalsskolan Kramfors

  Peyman Vahedi är rektor vid Ådalsskolan i Kramfors och presenterar sig med titeln rektor oavsett hur många nomineringar som blir aktuella eller texter han skriver. Han vill nämligen nå fram med budskapet att det är rektorn som kommer att behöva leda digitaliseringsarbetet i skolan. Läs mer

 • Annika Agélii Genlott   Projektansvarig SKL

  Annika Agélii Genlott är projektansvarig på SKL för att leda arbetet med den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet #skolDigiplan som ska överlämnas till regeringen den 1 mars 2019. Läs mer

 • Karin Hector-Stahre   Projektledare digitala Nationella prov, Skolverket

  Karin är utbildad lärare i svenska och engelska. Hon arbetar som projektledare för Skolverkets regeringsuppdrag om att digitalisera de nationella proven, och strävar efter att de digitala proven ska bli så bra som möjligt för målgrupperna. Karin har bland annat arbetat som lärare, provansvarig och chef för Skolverkets enhet för nationella prov. Läs mer

 • Carl Heath   Utbildningsdirektör RISE

  Carl Heath är utbildningsdirektör i RISE - Research Institutes of Sweden och ansvarig för RISE Professional Education samt den tillämpade forskningen kopplad till digitalisering och lärande. Läs mer

Lunch

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Tricia Wang

  Termen ”Big Data” har under senare år seglat upp som ett riktigt buzzword och utmålas som räddningen för alla företag. Tricia Wang menar att detta inte är hela sanningen och har därför myntat begreppet Thick Data, eller tät data, det vill säga mänskliga erfarenheter och kunskap som inte går att kvantifiera. Tricia Wang är en etnolog som har specialiserat sig i det tekniska landskapet och är medgrundare till både Sudden Compass och Magpie Kingdom. Läs mer

Plats C2 konferenshallen, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Digitalisering och elevens integritet Läs mer

Skolans digitalisering kan komma att få stor inverkan på elevers integritet. I samma omfattning som vi utvecklar digitala processer som hanterar information om elever, utsätter vi elevers identitet för exponering. Hur tar vi hänsyn till elevens identitet och integritet i skolväsendets digitaliseringsprocess?

Moderator(er)

 • Marie Spetz

  Marie Spetz   Pedagogisk utvecklingskonsult/projektledare

  Marie Spetz har arbetat med Skolutvecklingsfrågor med inriktning på digitalisering i 20 år. Hon arbetar idag som projektledare på Digitaliseringsnoden i Helsingborgs stad och driver eget företag vid sidan om. Läs mer

Talare

 • Tony McCarrick   Digitaliseringsstrateg Södertälje kommun

  Pedagog i toppen, arbetat som skolledare och har sedan 2011 arbetat med strategiska frågor i en digital värld. Tony tycker att omvärldsbevakning är en av de viktiga nycklarna för att förstå vår samtid och verka för en framtid. Att ett kritiskt förhållningssätt är ett grundfundament i all utvecklingsarbete.
  Läs mer

 • Per Lindquist   Informationssäkerhetskonsult

  Per Lindquist arbetar som informationssäkerhetskonsult för Secure State Cyber och har sammanhållande ansvar för området informationssäkerhet inom projektet Säker digital kommunikation (SDK). Läs mer

 • Fredrik Wellner   Tjänsteansvarig identitetshantering, Södertälje kommun

  Fredrik Wellner är tjänsteansvarig identitetshantering vid Södertälje kommun och ansvarar för bland annat identitetshantering vid IT-enheten i Södertälje kommun och sitter i Skolfederations referensgrupp. Läs mer

 • Eva Sartorius   Federationer Internetstiftelsen i Sverige

  Eva Sartorius är civilekonom med digitalisering som huvudfokus. Hon började på Internetstiftelsen i Sverige 2018 och kommer senast från E-legitimationsnämnden. Hon har tidigare arbetat med Mina meddelanden, bidragit till regeringens e-förvaltningsstrategi och koordinerat projekt inom E-delegationen. Läs mer

Eftermiddagsfika

Plats C2 konferenshallen, vån 2 Språk Svenska Permalänk

Digitaliseringens möjligheter för enkel administration Läs mer

En inte helt oväsentlig del av pedagogernas dag går åt till att hantera administrativa uppgifter. Hur kan en digitalisering av administrativa processer minska den administrativa bördan för pedagogerna?

Moderator(er)

 • Marie Spetz

  Marie Spetz   Pedagogisk utvecklingskonsult/projektledare

  Marie Spetz har arbetat med Skolutvecklingsfrågor med inriktning på digitalisering i 20 år. Hon arbetar idag som projektledare på Digitaliseringsnoden i Helsingborgs stad och driver eget företag vid sidan om. Läs mer

Talare

 • Peyman Vahedi   Rektor, Ådalsskolan Kramfors

  Peyman Vahedi är rektor vid Ådalsskolan i Kramfors och presenterar sig med titeln rektor oavsett hur många nomineringar som blir aktuella eller texter han skriver. Han vill nämligen nå fram med budskapet att det är rektorn som kommer att behöva leda digitaliseringsarbetet i skolan. Läs mer

 • Tilsith Lacouture   Projektledare SKL

  Tilsith Lacouture är projektledare vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ansvarar för ett av fokusområdena i den nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet. Fokusområdet handlar om en likvärdig tillgång till och användning av digitaliseringens möjligheter och syftar bland annat till att underlätta personalens arbetssituation i frågan om undervisning och administration. I mars presenterar SKL den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering innehållande initiativ för att nå detta. Läs mer