Program 2011

     
Netnod

Lars-Johan Liman är förste systemspecialist på Netnod Internet Exchange. Han har arbetat med DNS i mer än 20 år och från alla vinkar - allt från serverdrift, systemdesign och utbildning via protokollspecifikation och standardisering till regelverk och domännamnspolitik på högsta nivå. Han är sedan mer än 15 år ansvarig för driften av en av Internets 13 rotnamnservrar och sitter i specialistkommitteer och utvärderingsgrupper både nationellt, hos PTS och IIS, och internationellt hos till exempel IETF och ICANN.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska