Program 2011

     
Digidels kansli

Konsult i Digidels kansli, tidigare Stockholms stad, Näringsdepartementet och IT-kommissionen.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska