Program 2011

SAMHÄLLE
 

Diskussion: Den digitala agendan

Plats: Rum C3 plan 2
Datum: 2011-11-22
Tid: 14:00-15:20

[Diskussion på svenska]

Under 2011 har Näringsdepartementet under ledning av IT-minister Anna-Karin Hatt utarbetat en Digital Agenda för Sverige. Agendan har en bred ansats och skall vara vår ledstjärna avseende svensk IT-politik för de kommande åren. I agendan berörs allt från IT-infrastruktur till utveckling av lärande med stöd av IT. Arbetet med agendan inleddes med rundabordssamtal och gick sedan över i en process som i många delar genomfördes helt via Internet. Så vad kommer det att innebär för utvecklingen att vi nu har en digital agenda för Sverige? Vi ska fördjupa oss i frågorna om delaktighet, kompetens och lärande samt diskutera hur man på ett något annorlunda sätt valt att ta fram en strategi av den här typen.

Talare:  

Erik Fichtelius

Utbildningsradion
Befriade utbildningsprogram på nätet
UR har fått extra medel av regeringen för att tillgängliggöra sin programskatt på nätet för utbildningens behov. Vad betyder detta för lärare, elever, förlag och utbildningsentrepenörer? En ny möjlighet öppnar sig nu för det svenska utbildningsväsendet.

Henrik Hansson

Näringsdepartementet
Näringsdepartementets arbete

Mikael von Otter

IT&Telekomföretagen inom Almega
Talare

Monica Green

Riksdagen (S)
Talare

Christer Marking

Digidels kansli
Moderator
Språk: Svenska