Program 2011

     

Christine Cars-Ingels, Kanslichef digital delaktighet

.SE

Christine Cars-Ingels är kanslichef för digital delaktighet/Digidel 2013 på .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). Hon kommer närmast från Folkbildningsförbundet, studieförbundens intresseorganisation, där hon i sin roll som Kommunikationsansvarig drivit frågor om aktivt medborgarskap.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska