Nils Gustafsson Universitetslektor i strategisk kommunikation

Nils Gustafsson har forskat och undervisat om sociala medier och politik i snart tio år. Hans avhandling i statsvetenskap handlade om politiskt deltagande och jämlikhet i sociala medier. För närvarande håller Nils Gustafsson på med ett treårigt forskningsprojekt om ungas politiska aktivitet i sociala medier.

Talar på ...

21 Nov

Sociala medier i förändring


Trendspaningar med Annika Lidne och Nils Gustavsson kl. 10:50 i A4