Robin Alvarsson Social Media & Donor Communication Manager

Robin Alvarsson jobbade som nyhetsjournalist i sex år innan han bytte inriktning mot sociala medier. Nu har han ansvaret för Sverige för UNHCR:s kanaler. Där jobbar han bland annat med content, strategi, kampanj och insamling. Sverige för UNHCR samlar in pengar och ökar medvetenheten för flyktingars situation. UNHCR, FN:s flyktingorgan, finns i 126 länder världen över.

Talar på ...

21 Nov

Sociala medier i förändring


Nära inblickar: Sociala medier som arbetsfält kl. 16:00 i A4