Program 2011

     

Mikael von Otter, Näringspolitisk expert

IT&Telekomföretagen inom Almega

Mikael von Otter har arbetat i IT-branschen i 40 år, under de första 30 i operativ position. På IT&Telekomföretagen arbetar MvO med användningen av IT i samhället samt med regulatoriska och andra frågor som berör telekomsektorn. MvO deltar i Bredbandsforum.

Medverkar på:
     
  
Språk: Svenska